Roganov, Y., and V. Roganov. “Wave Propagation in Periodic Fluid-Solid Layered Media”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 38, no. 6, Dec. 2016, pp. 101-17, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v38i6.2016.91877.