Popadyuk, I., and O. Khryashevskaya. “Conversation With S.N.Stovba”. Geofizicheskiy Zhurnal, vol. 38, no. 6, Dec. 2016, pp. 198-01, doi:10.24028/gzh.0203-3100.v38i6.2016.93328.