Murovskaya, A. V., M. V. Nakapelyukh, Yu. M. Vikhot, V. E. Shlapinskiy, I. N. Bubnyak, and S. V. Mychak. “Kinematic Evolution of the Pieniny Klippen Belt in Cenozoic (Ukrainian Carpathians)”. Geofizicheskiy Zhurnal 38, no. 5 (August 1, 2016): 119–136. Accessed November 30, 2023. https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/107826.