Logvinov, I., V. I. Tregubenko, and V. N. Tarasov. “Geoelectric Studies of the South Voronezhcrystalline Massif”. Geofizicheskiy Zhurnal 36, no. 2 (April 1, 2014): 75–84. Accessed March 1, 2024. https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/116119.