Kendzera, A. V., O. E. Starovoyt, V. D. Omelchenko, L. I. Nadezhka, Yu. M. Volfman, I. P. Gabsatarov, S. P. Pivovarov, and Yu. V. Lesovoy. “The Krivoy Rog Earthquake on the 25th of December 2007. Instrumental Data”. Geofizicheskiy Zhurnal 34, no. 2 (April 1, 2012): 60–71. Accessed November 29, 2023. https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/116611.