Slivinskaya, G.V., T.V. Skarboviychuk, V.I. Yakuhno, and I. L. Knyazkova. “The Results of Paleomagnetic Studies of the Pleistocene Deposits of the Azov Sea (the Botievo Section)”. Geofizicheskiy Zhurnal 34, no. 6 (December 1, 2012): 79–90. Accessed April 14, 2024. https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/116710.