Gordienko, V. V., I. V. Gordienko, O. V. Zavgorodnaya, I.M. Logvinov, and V. N. Tarasov. “Evolution of the Tectonosphere of the Ukrainian Carpathians”. Geofizicheskiy Zhurnal 34, no. 6 (December 1, 2012): 160–178. Accessed February 27, 2024. https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/116726.