Varentsov, Iv. M., S. Kovalchikova, V. A. Kulikov, I.M. Logvinov, V. I. Tregubenko, and A. G. Yakovlev. “Simultaneous Magnetotelluric and Magnetovariation Soundings in the Western Slope of the Voronezh Massif”. Geofizicheskiy Zhurnal 34, no. 4 (August 1, 2012): 90–107. Accessed February 24, 2024. https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/116758.