Maksimchuk, V. Yu., M. I. Orlyuk, V. I. Tregubenko, Yu. M. Gorodiski, V. P. Myasoedov, and E.F. Nakalov. “Ground-Based Absolute Magnetic Survey on the Backbone Network of Points of the Secular Passage in Ukraine for the Era of 2005”. Geofizicheskiy Zhurnal 32, no. 5 (October 1, 2010): 102–116. Accessed February 22, 2024. https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/117513.