Starostenko, V. I., V. I. Kazansky, N.I. Popov, G. M. Drogitskaya, V. B. Zayats, O. F. Makivchuk, A. A. Trypolsky, and M. V. Chicherov. “From Surface Structures to the Integral Depth Model of the Kirovograd Ore Region (Ukrainian Shield). 1”. Geofizicheskiy Zhurnal 32, no. 1 (February 1, 2010): 3–33. Accessed April 18, 2024. https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/117567.