Gordienko, V.V., I.V. Gordienko, L.Ya. Gordienko, O.V. Zavgorodnyaya, I.M. Logvinov, and V.N. Tarasov. “Zones of Recent Activation of Ukraine”. Geofizicheskiy Zhurnal 42, no. 2 (May 18, 2020): 29–52. Accessed March 5, 2024. https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/201740.