1.
Murovskaya AV, Nakapelyukh MV, Vikhot YM, Shlapinskiy VE, Bubnyak IN, Mychak SV. Kinematic evolution of the Pieniny Klippen Belt in Cenozoic (Ukrainian Carpathians). GJ [Internet]. 2016Aug.1 [cited 2023Nov.30];38(5):119-36. Available from: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/107826