1.
Slivinskaya G, Skarboviychuk T, Yakuhno V, Knyazkova IL. The results of paleomagnetic studies of the Pleistocene deposits of the Azov Sea (the Botievo section). GJ [Internet]. 2012Dec.1 [cited 2023Sep.30];34(6):79-90. Available from: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/116710