1.
Gordienko V, Gordienko I, Gordienko L, Zavgorodnyaya O, Logvinov I, Tarasov V. Zones of recent activation of Ukraine. GJ [Internet]. 2020May18 [cited 2023Dec.8];42(2):29-52. Available from: https://journals.uran.ua/geofizicheskiy/article/view/201740