Інтенсифікація та енергозбереження процесу сушіння насіння кукурудзи в камерних сушарках

Автор(и)

  • М. Я. Кірпа Государственное учреждение Институт сельского хозяйства степной зоны НААН Украины, г.Днепропетровск, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15673/.55/2014.32101

Ключові слова:

сушіння насіння кукурудзи, енергозбереження, інтенсифікація, якість

Анотація

У матеріалах статті проведено аналіз досліджень з енергозбереження та інтенсифікації процесу сушіння. Досліджено та встановлені різні техніко-технологічні прийоми, які по-різному знижують енергоспоживання і інтенсифікують процес сушіння насіння кукурудзи. Наведено техніко-економічні показники різних способів сушіння насіння кукурудзи. Результати дослідження якості насіння кукурудзи після різних періодів двухстадийной сушки. Розраховані техніко-економічні показники сушарки СКПМ-15. Встановлено, що сушка в режимі рециркуляції знижувала витрату палива на 26%, електроенергії - на 5% і не погіршувала якість насіння кукурудзи. Проведено оцінку впливу способу продувки сушильних камер на продуктивність сушарки і якість насіння в сушарці СКП-6. Досліджено вплив прогріву качанів на техніко-економічні показники сушарки і якість насіння в сушарці СКП-6. Встановлено, що при паралельній продувке сушильних камер відбувається поліпшення якості насіння, їх схожість і сила росту, а також техніко-економічних показників - збільшувалася швидкість сушіння і продуктивність сушарки на 14,8% при тих же самих питомих витратах

палива. Вивчені різні способи енергозбереження та інтенсифікації в процесі сушіння насіння кукурудзи в камерних сушарках СКП-6 і СКПМ-15. До найбільш ефективним способам ставляться попереднє прогрівання качанів і паралельна продування сушильних камер, диференційовані режими сушіння, у тому числі на рівні максимально допустимого нагрівання насіння, а також рециркуляция і реверсування агента сушіння. Спосіб енергозбереження та інтенсифікації в обззательном порядку повинен забезпечувати повне збереження і підвищення якості насіння. На основі отриманих результатів запропоновано при проектуванні нових сушарок і модернізації діючих передбачати установку систем рециркуляції і реверсування агента сушіння, які дозволяють знижувати споживання палива на 20-26% порівняно з типовими сушарками камерного типу.

 

Біографія автора

М. Я. Кірпа, Государственное учреждение Институт сельского хозяйства степной зоны НААН Украины, г.Днепропетровск

д-р с.-х. наук

Посилання

Алейников В.І. Комплексне вдосконалення процесу сушіння в шахтних і камерних зерносушарках / В.І. Алейников // наукові праці ОДАХТ / Мін. освіти и науки України, Одеса, 2002. - Вип. 24. - С. 28-31.

Атаназевіч В.І. Сушка зерна / В.І. Атаназевіч. М .: Агропромиздат, 1989. - 240 с.

Рідко В.І. Зерносушіння і зерносушарки / В.І. Рідко, В.А. Різьбярів, В.С. Уколов. - М .: Колос, 1982. - 239 с.

Кирпа Н.Я. Двостадійна сушіння насіння кукурудзи / Н.Я. Кирпа/ Селекція і насінництво кукурудзи: зб. науч. тр. ВНДІ кукурудза. - Дніпропетровськ, 1986. - С. 174-181.

Кирпа Н.Я. Методологія енергозбереження при сушінні Високовологе зернопродуктів / Н.Я. Кирпа // Праці Міжнародної наук.-прак. конферен. / МГАУ ім. В.П. Горячкіна. - Москва, 2002. - Том 4. - С. 83-87.

Науменко О.І. Новий спосіб сушіння насіння кукурудзи / А.І. Науменко, Н.Я. Кирпа, В.І. Алейников // Доповіді ВАСГНІЛ, 1986. - №11.-С. 43-45.

Станкевич Г.М. Сушіння зерна: Підручник / Г.М. Станкевич, Т.В. Страхова, В.І. Атаназевіч. - К .: Либідь, 1997. - 352 с.

Баум А.Є. Прогресивна технологія хлібоприймальних та зернопереробних підприємств / О.Є. Баум, А.Є. Юкиш. - М .: Колос, 1978. - 172 с.

Кирпа Н.Я. Методи оцінки якості та посівної придатності насіння / Н.Я. Кирпа // Зберігання та переробка зерна, 2004. - №2. - С. 21-22.

Насіння сільськогосподарськіх культур. Методи визначення якості: ДСТУ 4138-2002 [чинний від 2000-01-01]. - К .: Держспожівстандарт України, 2003. - 173с. (Держспоживстандарт України)

Методика проведення дослідів з кукурудзу: методичні рекомендації; підгот. Є.М. Лебідь, В.С. Циків, Ю.М. Пащенко [та ін.].- Дніпропетровськ, 2008. - 27 с.

Теленгатор М.А. Обробка та зберігання насіння / М.А. Теленгатор, В.С. Уколов, І І. Кузьмін. - М .: Колос, 1980. - 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-05

Номер

Розділ

Зерно: технологія та якість