ВИСОКОПРОДУКТИВНІ КОРМОВІ СУМІШІ З ВКЛЮЧЕННЯМ КОРМОВИХ ТРАВ ДЛЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Автор(и)

  • Б. В. Єгоров Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Ukraine
  • О. Й. Карунський Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Ukraine
  • Н. В. Хоренжий Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.56/2014.36213

Ключові слова:

велика рогата худоба, кормова суміш, солом ' яна та люцернова різка, каротин

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан скотарства в Україні , проблеми його розвитку . Запропоновані шляхи підвищення рентабельності галузі за рахунок використання недорогих доброякісних грубих , соковитих кормів та комбікормової продукції , яка має гарантовану зоотехнічну ефективність . Сформульована мета роботи , визначені задачі , обрано об ’ єкт та предмет досліджень . Дослідження виконувались згідно стандартизованих методик .
Наведено склад розрахованих рецептів та обґрунтовано принципову схему виробництва кормових сумішей з включенням кормових трав для великої рогатої худоби , яка дозволяє ефективно переробляти кормові трави у складі кормових сумішей кількістю до 15 % без їх попереднього або наступного сушіння . Описана технологічна схема виробництва цієї комбікормової продукції із вказівкою деяких режимів , зокрема на лінії підготовки кормових трав . Отримана за розробленою технологією гранульована кормова суміш має стандартну вологість 13,5 – 14,0 %, придатна для тривалого зберігання та відрізняється високою поживністю та підвищеним вмістом каротину Проведено досліджено зміну якісних показників виготовленої кормової суміші при зберіганні та встановлено , що вона має в 1,5 рази більшу збереженість каротину , ніж контрольний зразок гранульованого трав ’ яного борошна . Для визначення продуктивної дії гранульованих кормових сумішей
із включенням соломи злакових культур та трав ’ яної різки проведено науково - господарський дослід на коровах української червоно - рябої молочної породи . Встановлено , що надої корів дослідної групи збільшились на 7 % по відношенню до надоїв корів контрольної групи , що дає можливість додатково отримати 42 кг молока на 1 голову за дослідний період . Жирність молока корів дослідної групи в середньому на 10 % більше , ніж контрольної групи

Біографії авторів

Б. В. Єгоров, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

д - р техн .  наук ,  професор

О. Й. Карунський, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

д - р с - г .  наук ,  професор

Н. В. Хоренжий, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

канд .  техн .  наук ,  доцент

Посилання

Государственный комитет статистики Украины . Официальный сайт . [ Электронный ресурс ] // Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua/

Правилах організації і ведення технологічного процесу виробництва комбікормової продукції . – К .: Міністерство агропромислового комплексу України , Київський інститут хлібопродуктів , 1998. – 220 с

Коноплев Е . Г ., Черноклинов Н . А . Заготовка кормов в промышленном скотоводстве . – М .: Россельхозиздат , 1973. – 144 с .

Способы стабилизации каротина при хранении травяной муки // Обзор . Информ . ЦНИИТЭИ , Серия « Комбикормовая промсть ». – 1991. – 26 с .

Чашкин Д . И . Производственная оценка качества кормов . – К .: Урожай , 1988. – 240 с .

Флаховский Г . Использование гранулированной соломы в кормлении животных .- М .: Колос , 1979. – 205 с .

Черкун В .E. Исследование технологических процессов , разработка комплекса оборудования для подготовки отходов растениеводства на корм скоту . – Запорожье , 1997. – 148 с

Опубліковано

2015-01-14

Номер

Розділ

Корми, якість, технологія та тваринництво