ТРЕОНІН В РАЦІОНАХ СВИНЕЙ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ

Автор(и)

  • О. Й. Карунський Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса, Україна
  • О. М. Браілко Одеський державний аграрний університет , м . Одеса, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.56/2014.36218

Ключові слова:

треонін, раціон, свині

Анотація

В статты дана характеристика протеїнової відгодівлі свиней , зокрема , амінокислоти – треоніну . Розроблені раціони для свиней з використанням треоніну. Вивчено вплив треоніну на ріст та розвиток свиней , витрати корму . При використанні треоніну середньодобові прирости у дослідних групах складали 627,8 та 641,7 г , при збільшенні приросту на 9,09 та 11,5 % відповідно . Затрати корму склали 5,6 корм . од у контрольній , а у дослідних групах з додаванням треоніну – 5,13 та 5,02 корм . од .
При визначенні гематологічних показників крові встановлено певний позитивний вплив на морфологічні показники . У свиней дослідних груп дещо зростав рівень еритроцитів і гемоглобіну в крові . Так , порівняно з контрольною групою кількість еритроцитів у другій , третій групах збільшився відповідно на 11,5; 6,6%. Найбільше гемоглобіну містилося в зразках крові тварин , яким до раціону додавали 0,003 г треоніну . Свині , яким додавали до основних кормів амінокислоту , мали в сироватці крові на 25-39 % і 9-25 % нижчу концентрацію сечовини і сечової кислоти порівняно з контрольними . Морфологічні і біохімічні показники крові свідчать про інтенсивний біосинтез білків в організмі дослідних тварин при додаванні амі -
нокислоти треоніну . Встановлено , що введення до раціону свиней амінокислоти треоніну в дозі 0,003 г на 1 кг комбікорму дозволило
отримати додатково 6,8 кг приросту , при цьому знизити затрати корму на виробництво 1 кг приросту на 0,58 корм . од . Використання збалансованого раціону за треоніном дозволяє отримати додатково 258,1 грн прибутку в перерахунку на 1 голову .

Біографії авторів

О. Й. Карунський, Одеська національна академія харчових технологій , м . Одеса

д - р с .- г .  наук ,  професор

О. М. Браілко, Одеський державний аграрний університет , м . Одеса

аспірант

Посилання

Ібатулін І . І . Годівля сільськогосподарських тварин . – Вінниця : Нова книга ,2007. – 612 с .

Проваторов Г . В ., Проваторова В . О ., Годівля сільськогосподарських тварин . – Суми : ВТД « Університетська книга », 2004. – 510 с .

Ібатуллін І . І ., Панасенко Ю . О ., Кононенко В . К . та ін . – Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин . – Вища школа , 2003. – 432 с

Опубліковано

2015-01-14

Номер

Розділ

Корми, якість, технологія та тваринництво