РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТОМАТНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

Автор(и)

  • Б. В. Єгоров Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Ukraine
  • І. С. Малакі Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.57/2015.39742

Ключові слова:

томатні вичавки, екструдування, томатна кормова добавка, технологія, комбікорм, сільськогосподарська птиця.

Анотація

У статті представлена технологія виробництва томатної кормової добавки, виготовленої шляхом екструдування суміші подрібненого зерна кукурудзи, подрібнених томатних вичавок та крейди кормової. Теоретично обґрунтовано вибір компонентів томатної кормової добавки та необхідність пошуку економічно ефективного способу переробки томатних вичавок у кормові добавки. У лабораторних умовах досліджено хімічний склад томатних вичавок.
Також обґрунтовано співвідношення компонентів томатної кормової добавки на основі експериментальних досліджень. Для визначення оптимального співвідношення компонентів досліджено вплив введення томатних вичавок на ефективність процесу екструдування за якісними та енергосиловими показниками, а саме за індексом розширення екструдату та питомими витратами електроенергії відповідно.
Для збільшення кількості введення томатних вичавок до складу суміші було введено крейду кормову, яка характеризується гігроскопічними властивостями та здатна вирішити проблему кальцієвого дисбалансу у сільськогосподарської птиці.
У результаті досліджень автоматичною системою керування технологічним процесом екструдування встановлено режими процесу екструдування суміші подрібненого зерна кукурудзи, подрібнених томатних вичавок та крейди кормової та розроблена принципова технологічна схема виробництва томатної кормової добавки для сільськогосподарської птиці.
Отримана томатна кормова добавка характеризуються задовільними фізичними властивостями та здатна вирішити проблему розширення асортименту кормової сировини, утилізації відходів консервної промисловості з підвищеним вмістом вологи, кальцієвого дисбалансу у курей-несучок в період овуляції та зменшити витрати на виробництво
комбікормів для сільськогосподарської птиці.

Біографії авторів

Б. В. Єгоров, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

д-р техн. наук, професор,

І. С. Малакі, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

канд. техн. наук, асистент

Посилання

Інновації в птахівництві: ефективність, продуктивність, якість / Аграрний тиждень. – 2013. – №35–36(275). – С.24–27.

Буряк Р.І. Тенденції розвитку галузі птахівництва в умовах трансформації економіки // Сучасне птахівництво. – 2009. – №9–10.

– С. 7–13.

Esmail S.H.M. How nutrition affects egg quality // Poultry international. – 2003. – V. 42. – №3. – P. 32–34.

Егоров Б.В. Анализ эффективности использования различных кальцийсодержащих минеральных кормовых добавок в кормлении сельскохозяйственной птицы / Б.В. Егоров, И.С. Малаки // Наукові праці ОНАХТ. – 2013. – Вип. 44. – Том 1. – С. 38–40.

Волкова Н. Екологічна проблема сучасності / Н. Волкова, Л. Степанець, С. Потапенко, Л. Купчик // Харчова і переробна

промисловість. – 2009. – №9-10 (356-357). – С. 25–26.

Егоров Б.В. Перспективы использования побочных продуктов консервных производств / Б.В. Егоров, И.С. Малаки // Зернові продукти і комбікорми. – 2013. – №4(52). – С. 28–32.

Коробко В.Н. Отходы плодоовощного производства – резерв укрепления кормовой базы животноводства // Хранение и переработка зерна. – 2002. – №1. – С. 53–55.

Панин И. Кукуруза как компонент комбикорма // Комбикорма. – 2006. – №6. – С. 67–68.

Kokić B. Influence of thermal treatments on starch gelatinization and in vitro organic matter digestibility of corn / B. Kokić, J. Lević, M.

Chrenková, Z. Formelová, M. Poláčiková, M. Rajský, R. Jovanović // Food & Feed Research. – 2013. – Vol. 40, №2, Pp. 93–99. 10. Tica N.Lj. The efect of extruded corn on the economic results of broilers production / N.Lj. Tica, Đ.G. Okanović, V.N. Zekić, S.S. Filipović // Food & Feed Research. – 2009. – Vol. 36, №3-4, Pp. 59–64.

Пелевин А.Д. Комбикорма и их компоненты / А.Д. Пелевин, Г.А. Пелевина, И.Ю. Венцова. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 519 с.

Єгоров Б.В. Технологія виробництва екструдованої добавки для сільськогосподарської птиці / Б.В. Єгоров, Н.В. Ворона // Зернові продукти і комбікорми. – 2011. – №4(44). – С. 31–36.

Державна служба статистики України. Рослинництво України 2012. Статистичний збірник. Київ — 2013.

Riaz M.N. Extruders and expanders in pet food, aquatic and livestock feeds. – Clenze.: Agrimedia GmbH, 2007. – 387 p.

Mian N.R. Future extrusion: advances in construction, control systems and internet compability / Petfood Industry. – 2000. – Vol. 42. – №12. – P. 4–10.

Комник Г. Экструдирование – верный путь к повышению качества // Комбикорма. – 2000. – №7. – С. 19–21.

Опубліковано

2015-03-23

Номер

Розділ

Корми, якість, технологія та тваринництво