СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ПРЕПАРАТІВ ПРОБІОТИКУ ТА КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ МОЛОДНЯКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

Автор(и)

  • Б. В. Єгоров Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine
  • В. Є. Браженко Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine
  • А. В. Єгорова Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine
  • Ю. Я. Кузьменко Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine
  • Н. О. Батієвська Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.58/2015.46012

Ключові слова:

комбікормова продукція, питна вода, препарати пробіотику, екструдування, кормова добавка.

Анотація

У статті проаналізовано сучасні проблеми комбікормової промисловості щодо забезпечення санітарно-гігієнічних і якісних показників питної води для молодняка сільськогосподарської птиці. Потреба тварин та птиці в питній воді обумовлюється біологічними і фізіологічними особливостями стану організму, умовами навколишнього середовища, вмістом сухих речовин, якістю води. Найбільш чутливий до зараження патогенною та умовно-патогенною мікрофлорою молодняк сільськогосподарської птиці. Встановлено, що, крім вимог до поживної цінності комбікормів, слід приділяти велику увагу санітарно-гігієнічним та якісним показникам питної води для забезпечення ефективної нормованої годівлі молодняка птиці.
Розглянуто питання, щодо важливої ролі питної води при годівлі сільськогосподарської птиці. Воду питну необхідно розглядати як один з елементів кормової системи для годівлі сільськогосподарської птиці. Розглянуто застосування препаратів пробіотику як альтернативи антибіотикам та зерна ячменю як субстрату поживних середовищ для отримання пробіотику на основі культивування молочнокислих і біфідобактерій. Отриманий пробіотик був використаний з метою збагачення води.
Встановлено послідовність внесення заквасок молочнокислих і біфідобактерій, кількість життєздатних клітин та оптимальну тривалість процесу культивування .Проведено мікробіологічні досліди, за результатами яких визначено, що в процесі культивування молочнокислих бактерій на ферментативному гідролізаті зерна ячменю відбувається накопичення біомаси бактерій. Отримана активність бактерій пробіотику забезпечує можливість регулювання та нормалізації мікрофлори шлунково-кишкового тракту молодняка сільськогосподарської птиці, відповідно до віку, стану організму та умов
утримання. Розроблено схему технологічного способу підготовки кормової добавки функціонального призначення на основі екструдування суміші осаду препарату пробіотику та зерна кукурудзи. Метою застосування процесу екструдування є зниження масової частки вологи підготовлених компонентів у складі суміші, підвищення поживної цінності комбікормів та компонентів. Застосування осаду препарату у складі кормової добавки дозволяє збалансувати показники якості комбікормової продукції за вмістом протеїну, що знижує собівартість готової продукції. Встановлені терміни зберігання збагаченої питної води та кормової добавки функціонального призначення для забезпечення ефективного годівлі молодняку птиці. Для збалансованості годівлі запропоновано кормову систему «комбікорм – питна вода», яка складається з комбікорму та збагаченої питної води. Запропоновано в перші тижні вирощування курчат організовувати паралельну подачу збагаченої пробіотиком питної води у поїлки та повнораціонного бінарного комбікорму в годівниці, використовуючи бінарну систему годування молодняка птиці.

Біографії авторів

Б. В. Єгоров, Одеська національна академія харчових технологій

д-р техн. наук, професор

В. Є. Браженко, Одеська національна академія харчових технологій

канд. техн. наук, доцент

А. В. Єгорова, Одеська національна академія харчових технологій

канд. техн. наук, доцент

Ю. Я. Кузьменко, Одеська національна академія харчових технологій

аспірант

Н. О. Батієвська, Одеська національна академія харчових технологій

магістр

Посилання

Єгоров, Б.В. Технологія виробництва комбікормів [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Б.В. Єгоров. – Одеса: Друкарський дім, 2011. – 448 с.

Егорова, А.В. Технологические основы производства жидких премиксов [Текст]/ А.В. Егорова, А.В. Макаринская, С.В. Цюндык // Наукові праці ОНАХТ/ МОіНУ. – Одеса, 2002. – Вип. 24: Нове в технології зберігання та переробки зерна. – С. 171-175.

Егорова А.В., Макаринская А.В. Технология производства жидкого премикса. I Міжнародна конференція «Стан та перспективи розвитку комбікормової промисловості України” 3-5 березня 2003р., Київ “Україна-комбикорми 2003”. –С. 61-63.

Єгоров, Б.В. Особливості технології виробництва комбікормової продукції для молодняка сільськогосподарської птиці [Текст] / Б.В. Єгоров, В. Є Браженко, А. В. Єгорова, Ю. Я. Кузьменко, Н. О. Батієвська // Зернові продукти і комбікорми. – 2014. – №4 (56). – С. 35- 41.

Єгоров, Б.В. Біологічна оцінка функціональних комбікормів для молодняка сільськогосподарської птиці [Текст] / Б.В. Єгоров, Ю. Я. Кузьменко // Зернові продукти і комбікорми. – 2015. – №1 (57). – С. 21- 24.

Єгоров, Б.В. Перспективы использования фукциональных комбикормов для сельскохозяйственной птицы [Текст] / Б.В. Єгоров, Ю.Я. Кузьменко // Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. Ч. 1, 25 квітня 2013 р., Харків, ХДУХТ, 2013. – С. 67.

Кормление молодняка птицы [Електронний ресурс] / Режим доступу: http:// www. farmnambel.ru/zh/zh/korm.molodn.ptisu.html

Птица и нормо флора. Пробиотики [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.gastroscan.ru/handbook/118/1906

Опубліковано

2015-07-06

Номер

Розділ

Корми, якість, технологія та тваринництво