ВИКОРИСТАННЯ ПОВНОРАЦІОННИХ КОМБІКОРМІВ У ГОДІВЛІ СВИНОМАТОК ПРИ ІНТЕНСИВНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ

Автор(и)

  • І. Ф. РІЗНИЧУК Одеський державний аграрний університет, Україна
  • О. Й. КАРУНСЬКИЙ Одеський державний аграрний університет, Україна
  • О. К. КИШЛАЛИ Одеський державний аграрний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15673/2313-478x.60/2015.57232

Ключові слова:

Холості свиноматки, поросні свиноматки, підсисні свиноматки, продуктивність свиноматок, повнораціонний комбікорм.

Анотація

Встановлено, що фізіологічний цикл у свиноматок при інтенсивній технології виробництва свинини ста-
новить 149 днів, з яких 114 днів припадає на поросність, 28 – на підсисний період і до 7-ми днів свиноматки є холостими.
За виробничий період свиноматкам згодовують 227 кг повнораціонного розсипного комбікорму для свиноматок хо-
лостих і першого періоду поросності та 240 кг повнораціонного розсипного комбікорму для свиноматок другого періоду
поросності та підсисних.
Організація годівлі свиноматок у відповідності до запропонованої схеми, максимально враховує фізіологічні особли-
вості тварин протягом виробничого циклу, забезпечує раціональне використання повнораціонних комбікормів, створює
передумови для прояву генетично обумовленої продуктивності свиноматок, збереження здоров’я та тривалого господар-
ського використання.

Практичне застосування в годівлі свиноматок протягом виробничого циклу повнораціонних розсипних комбікормів
забезпечує високу продуктивність свиноматок та якість приплоду. Багатоплідність свиноматок при цьому становить 10
поросят і більше з мінімальною масою при народженні не менше ніж 1 кг. Жива маса поросят у 20-денному віці знахо-
диться в межах 6 кг, а на період відлучення в 28-денному віці – 8 кг. Середньодобовий приріст поросят-сисунів становить
250 г. Всього за підсисний період поросятам згодовують 3,1 кг повнораціонного гранульованого або розсипного комбікорму
пре-стартера.

 

Біографії авторів

І. Ф. РІЗНИЧУК, Одеський державний аграрний університет

канд. с.-г. наук, доцент

О. Й. КАРУНСЬКИЙ, Одеський державний аграрний університет

д-р с.-г. наук, професор

О. К. КИШЛАЛИ, Одеський державний аграрний університет

асистент

Посилання

Дурст Л., Виттман М. Кормление сельскохозяйственных животных. – Винница: Нова Книга, 2003. – 384 с.

Ібатуллін І.І., Мельничук Д.О. Богданов Г.О. та ін. Годівля сільськогосподарських тварин. –Вінниця: Нова Книга, 2007. –616с.

Ібатуллін І.І., Чигрин А.І., Отченашко В.В. та ін. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин. - Житомир: Полісся,

– 422 с.

Комбікорми повнораціонні для свиней. Технічні умови: ДСТУ 4124-2002. – [Чинний від 2004-01-01]. – К.: Держспоживстан-

дарт України, 2003. – 14 с.

Проваторов Г.В., Ладика В.І., Бондарчук Л.В. та ін. Норми годівлі, раціони, і поживність кормів для різних видів сільськогос-

подарських тварин. - Суми: Університетська книга, 2007. - 488 с.

Руденко Є.В., Богданов Г.О., Кандиба В.М. Рекомендації з нормованої годівлі свиней. - К.: Аграрна наука, 2012. – 112 с.

Свєженцов А.І., Кравців Р.Й., Півторак Я.І. Нормована годівля свиней. – Львів: ЛНАВМ, 2005. – 386 с.

Опубліковано

2015-12-27

Номер

Розділ

Корми, якість, технологія та тваринництво