Бала, Тетяна, і Вячеслав Жук. «Відповідність способу життя студентської молоді до рекомендацій міністерства охорони здоров’я україни (МОЗ)». Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення (Червень 7, 2024): 176–183. дата звернення Червень 16, 2024. https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/298701.