Зареєструватися

Профіль
У яких журналах на цьому сайті Ви хочете зареєструватися?
 • Європейські соціо-правові та гуманітарні студії
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»
  Запитати наступні ролі.
 • Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності
  Запитати наступні ролі.
 • Галичина: література і культурно-історичні основи
  Запитати наступні ролі.
 • Сучасні тенденції розвитку економіки і культури в Україні та світі
  Запитати наступні ролі.
 • Український журнал Перинатологія і Педіатрія
  Запитати наступні ролі.
 • Моделювання та прогнозування економічних процесів
  Запитати наступні ролі.
 • БІЗНЕС, ІННОВАЦІЇ, МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник наукових праць кафедри авіації
  Запитати наступні ролі.
 • Теоретичні та прикладні питання державотворення
  Запитати наступні ролі.
 • Humanities Studies
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України
  Запитати наступні ролі.
 • ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
  Запитати наступні ролі.
 • Проблеми гуманітарних наук. Психологія
  Запитати наступні ролі.
 • Педагогічна освіта: теорія і практика
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури
  Запитати наступні ролі.
 • Автоматизація технологічних і бізнес-процесів
  Запитати наступні ролі.
 • Автомобіль і електроніка. Сучасні технології
  Запитати наступні ролі.
 • Автомобільний транспорт
  Запитати наступні ролі.
 • Агроекологічний журнал
  Запитати наступні ролі.
 • Адаптивні системи автоматичного управління
  Запитати наступні ролі.
 • Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)
  Запитати наступні ролі.
 • Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
  Запитати наступні ролі.
 • Актуальні питання сучасного масажу
  Запитати наступні ролі.
 • Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики
  Запитати наступні ролі.
 • Актуальні проблеми державного управління
  Запитати наступні ролі.
 • Актуальні проблеми економіки та управління
  Запитати наступні ролі.
 • Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти
  Запитати наступні ролі.
 • Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення
  Запитати наступні ролі.
 • Aктуальні проблеми юридичної науки та практики
  Запитати наступні ролі.
 • Аналітично-порівняльне правознавство
  Запитати наступні ролі.
 • Антропологічні виміри філософських досліджень
  Запитати наступні ролі.
 • Архітектурний вісник КНУБА
  Запитати наступні ролі.
 • Безпека, Відмовостійкість, Інтелект
  Запитати наступні ролі.
 • Безпека держави
  Запитати наступні ролі.
 • Брехтівський часопис: статті, есе, переклади
  Запитати наступні ролі.
 • Науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»
  Запитати наступні ролі.
 • Бібліотечний меркурій
  Запитати наступні ролі.
 • PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE
  Запитати наступні ролі.
 • Біоенергетика
  Запитати наступні ролі.
 • Біологія та екологія
  Запитати наступні ролі.
 • Біомедична інженерія і технологія
  Запитати наступні ролі.
 • Біомедична інженерія та електроніка
  Запитати наступні ролі.
 • Біоніка інтелекту
  Запитати наступні ролі.
 • Біотехнологія XXI століття
  Запитати наступні ролі.
 • Богомисліє: літературно-богословський альманах
  Запитати наступні ролі.
 • Богословські роздуми: Східноєвропейський журнал богослов’я
  Запитати наступні ролі.
 • Будівельні конструкції. Теорія і практика
  Запитати наступні ролі.
 • Будівництво, матеріалознавство, машинобудування
  Запитати наступні ролі.
 • Буковинський медичний вісник
  Запитати наступні ролі.
 • Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання
  Запитати наступні ролі.
 • Витоки педагогічної майстерності
  Запитати наступні ролі.
 • Військова освіта
  Запитати наступні ролі.
 • Військово-науковий вісник
  Запитати наступні ролі.
 • Військово-технічний збірник
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник асоціації кримінального права України
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник двигунобудування
  Запитати наступні ролі.
 • Journal of Chemistry and Technologies
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник ДДПУ. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник ДонНУЕТ. Серія. "Гуманітарні науки"
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник ДонНУЕТ. Серія "Економічні науки"
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник економіки транспорту і промисловості
  Запитати наступні ролі.
 • «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки"
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Економічні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Історія, економіка, філософія
  Запитати наступні ролі.
 • ВІСНИК Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія
  Запитати наступні ролі.
 • ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Книжкової палати
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво"
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Машинобудування
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Малинського фахового коледжу
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Науково-дослідного інституту українознавства
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: "Гідравлічні машини та гідроагрегати"
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки)
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ».Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика i перетворююча технiка
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та теплотехнiчнi процеси й устаткування
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Iнформатика i моделювання
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технологiї в машинобудуваннi
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник НУК
  Запитати наступні ролі.
 • "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національного університету оборони України
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національної академії державного управління при Президентові України
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Одеського національного університету. Біологія
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Одеського національного університету. Правознавство
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Одеського національного університету. Психологія
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Одеського національного університету. Філологія
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Одеського національного університету. Хімія
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник соціально-економічних досліджень
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Університету банківської справи
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник фармації
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківської державної академії культури
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія "Геологія. Географія. Екологія"
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія "Екологія"
  Запитати наступні ролі.
 • Вісник Черкаського державного технологічного університету
  Запитати наступні ролі.
 • Технології електронного навчання
  Запитати наступні ролі.
 • Викладання мови як іноземної. Світовий досвід
  Запитати наступні ролі.
 • Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті
  Запитати наступні ролі.
 • Воєнно-історичний вісник
  Запитати наступні ролі.
 • Волинь-Житомирщина
  Запитати наступні ролі.
 • Геоінженерія
  Запитати наступні ролі.
 • Геолог України
  Запитати наступні ролі.
 • Геологічний журнал
  Запитати наступні ролі.
 • Геополітика України: історія і сучасність
  Запитати наступні ролі.
 • Геофізичний журнал
  Запитати наступні ролі.
 • Германістика в Україні
  Запитати наступні ролі.
 • Матеріали науково-технічної конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці»
  Запитати наступні ролі.
 • Гiрнича геологiя та геоекологiя
  Запитати наступні ролі.
 • Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник матеріалів конференції "Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки"
  Запитати наступні ролі.
 • Гуманізація навчально-виховного процесу
  Запитати наступні ролі.
 • Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії
  Запитати наступні ролі.
 • Гуманітарний журнал
  Запитати наступні ролі.
 • Двигуни внутрішнього згоряння
  Запитати наступні ролі.
 • Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну
  Запитати наступні ролі.
 • Демократичне врядування
  Запитати наступні ролі.
 • Діалог: медіастудії
  Запитати наступні ролі.
 • Докса
  Запитати наступні ролі.
 • Дослідження в математиці і механіці
  Запитати наступні ролі.
 • Дослідження з історії техніки
  Запитати наступні ролі.
 • Екологічна безпека та природокористування
  Запитати наступні ролі.
 • Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Екологія. Людина. Суспільство"
  Запитати наступні ролі.
 • Економіка транспортного комплексу
  Запитати наступні ролі.
 • Економіка. Управління. Інновації
  Запитати наступні ролі.
 • Економіка, управління та адміністрування
  Запитати наступні ролі.
 • Економіка харчової промисловості
  Запитати наступні ролі.
 • Економічна та продовольча безпека України
  Запитати наступні ролі.
 • Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету
  Запитати наступні ролі.
 • Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
  Запитати наступні ролі.
 • Економічний дискурс
  Запитати наступні ролі.
 • Економічний простір
  Запитати наступні ролі.
 • Економічні горизонти
  Запитати наступні ролі.
 • Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті
  Запитати наступні ролі.
 • Електроніка та Зв'язок
  Запитати наступні ролі.
 • Електронна та Акустична Інженерія
  Запитати наступні ролі.
 • Електротехніка та електроенергетика
  Запитати наступні ролі.
 • Електротехніка і Електромеханіка
  Запитати наступні ролі.
 • Електрифікація транспорту
  Запитати наступні ролі.
 • Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія»
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник матеріалів конференції: "Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS"
  Запитати наступні ролі.
 • Енергоефективність в будівництві та архітектурі
  Запитати наступні ролі.
 • Загальнодержавний науково-виробничий та інформаційний журнал «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит»
  Запитати наступні ролі.
 • Єдиноборства
  Запитати наступні ролі.
 • Естетика і етика педагогічної дії
  Запитати наступні ролі.
 • Ефективність державного управління
  Запитати наступні ролі.
 • Журнал органічної та фармацевтичної хімії
  Запитати наступні ролі.
 • Записки з ономастики
  Запитати наступні ролі.
 • Записки з романо-германської філології
  Запитати наступні ролі.
 • Записки з українського мовознавства
  Запитати наступні ролі.
 • Записки історичного факультету
  Запитати наступні ролі.
 • Запорізький медичний журнал
  Запитати наступні ролі.
 • Збалансоване природокористування
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки)
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України
  Запитати наступні ролі.
 • ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА. СЕРІЯ ПЕДАГОГІЧНА
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "B2B MARKETING"
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник наукових праць НУК
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ імені Івана Черняховського
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник наукових праць "Сучасні підходи до управління підприємством"
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Здоров'я жінки
  Запитати наступні ролі.
 • Здоров'я чоловіка
  Запитати наступні ролі.
 • Здоров'я чоловіка
  Запитати наступні ролі.
 • Зернові продукти і комбікорми
  Запитати наступні ролі.
 • Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка
  Запитати наступні ролі.
 • Іван Огієнко і сучасна наука та освіта
  Запитати наступні ролі.
 • Імідж сучасного педагога
  Запитати наступні ролі.
 • Інженерна геодезія
  Запитати наступні ролі.
 • Інновації молоді в машинобудуванні
  Запитати наступні ролі.
 • Інновації та діджиталізація в енергоефективності і декарбонізації
  Запитати наступні ролі.
 • Інновації та технології в сфері послуг і харчування
  Запитати наступні ролі.
 • Науково-методичний журнал "Іноземні мови"
  Запитати наступні ролі.
 • Інтегровані технології та енергозбереження
  Запитати наступні ролі.
 • ІНТЕЛЕКТ.ОСОБИСТІСТЬ.ЦИВІЛІЗАЦІЯ
  Запитати наступні ролі.
 • Інформаційна безпека людини, суспільства, держави
  Запитати наступні ролі.
 • Інформаційні системи, механіка та керування
  Запитати наступні ролі.
 • Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті
  Запитати наступні ролі.
 • Інформація і право
  Запитати наступні ролі.
 • Історико-педагогічний альманах
  Запитати наступні ролі.
 • Історичний архів. Наукові студії
  Запитати наступні ролі.
 • Історія розвитку науки, техніки та освіти
  Запитати наступні ролі.
 • Київська Академія
  Запитати наступні ролі.
 • Київськи збірники історії, археології, мистецтва та побуту
  Запитати наступні ролі.
 • Клінічна анатомія та оперативна хірургія
  Запитати наступні ролі.
 • Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery
  Запитати наступні ролі.
 • Клінічна та експериментальна патологія
  Запитати наступні ролі.
 • Клінічна фармація
  Запитати наступні ролі.
 • Композиційні матеріали
  Запитати наступні ролі.
 • Комп’ютерні та інформаційні системи і технології
  Запитати наступні ролі.
 • Конституційно-правові академічні студії
  Запитати наступні ролі.
 • Кораблебудування та морська інфраструктура
  Запитати наступні ролі.
 • Культура і мистецтво у сучасному світі
  Запитати наступні ролі.
 • Альманах "Культура і Сучасність"
  Запитати наступні ролі.
 • Культура України
  Запитати наступні ролі.
 • Лідер. Еліта. Суспільство
  Запитати наступні ролі.
 • Ліки України
  Запитати наступні ролі.
 • Людина та довкілля. Проблеми неоекології
  Запитати наступні ролі.
 • Людинознавчі студії. Серія Педагогіка
  Запитати наступні ролі.
 • Mathematics in Modern Technical University
  Запитати наступні ролі.
 • Математичне моделювання
  Запитати наступні ролі.
 • Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Медичні перспективи
  Запитати наступні ролі.
 • Металознавство та термічна обробка металів
  Запитати наступні ролі.
 • Механіка гіроскопічних систем
  Запитати наступні ролі.
 • Миронівський вісник
  Запитати наступні ролі.
 • Мистецтвознавство України
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки»
  Запитати наступні ролі.
 • Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем
  Запитати наступні ролі.
 • Міжнародна економічна політика
  Запитати наступні ролі.
 • Міжнародний науковий вісник
  Запитати наступні ролі.
 • Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти
  Запитати наступні ролі.
 • Міжнародні та політичні дослідження
  Запитати наступні ролі.
 • Мікробіологія і біотехнологія
  Запитати наступні ролі.
 • Мікросистеми, Електроніка та Акустика
  Запитати наступні ролі.
 • МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія
  Запитати наступні ролі.
 • Містобудування та територіальне планування
  Запитати наступні ролі.
 • Мова
  Запитати наступні ролі.
 • Мова: класичне - модерне - постмодерне
  Запитати наступні ролі.
 • «Мова: кодифікація, компетенція, комунікація»
  Запитати наступні ролі.
 • Могилянський математичний журнал
  Запитати наступні ролі.
 • Молодь і ринок
  Запитати наступні ролі.
 • Morphologia
  Запитати наступні ролі.
 • Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика
  Запитати наступні ролі.
 • МУЛЬТИЛІНГВІЗМ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: КУЛЬТУРА, ОСВІТА, ПОЛІТИКА
  Запитати наступні ролі.
 • Наука в олимпийском спорте
  Запитати наступні ролі.
 • Наука і оборона
  Запитати наступні ролі.
 • Наука та виробництво
  Запитати наступні ролі.
 • Наука та прогрес транспорту
  Запитати наступні ролі.
 • Науковий вісник Київського інституту Національної гвардії України
  Запитати наступні ролі.
 • Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого
  Запитати наступні ролі.
 • Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського
  Запитати наступні ролі.
 • Науковий вісник Полісся
  Запитати наступні ролі.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія
  Запитати наступні ролі.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»
  Запитати наступні ролі.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія
  Запитати наступні ролі.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика»
  Запитати наступні ролі.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина
  Запитати наступні ролі.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»
  Запитати наступні ролі.
 • Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право
  Запитати наступні ролі.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Фізика
  Запитати наступні ролі.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія
  Запитати наступні ролі.
 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Хімія"
  Запитати наступні ролі.
 • Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління
  Запитати наступні ролі.
 • НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові вісті КПІ
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові вісті НТУУ КПІ
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові записки
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові записки НаУКМА. Економічні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові записки НаУКМА. Історичні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові записки НаУКМА. Літературознавство
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові записки НаУКМА. Мовознавство
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові записки НаУКМА. Соціологія
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові праці. Екологія
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові праці. Економіка
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові праці. Історія
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові праці ОНАХТ
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові праці. Політологія
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові праці. Серія: Техногенна безпека
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові праці. Філологія. Літературознавство
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові праці. Філософія
  Запитати наступні ролі.
 • Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту
  Запитати наступні ролі.
 • Науково-педагогічні студії
  Запитати наступні ролі.
 • Наша школа: науково-практичні студії
  Запитати наступні ролі.
 • Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина
  Запитати наступні ролі.
 • НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
  Запитати наступні ролі.
 • Новий Колегіум
  Запитати наступні ролі.
 • Нові матеріали і технології в машинобудуванні (Праці Міжнародної науково-технічної конференції)
  Запитати наступні ролі.
 • Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні
  Запитати наступні ролі.
 • Новітні агротехнології
  Запитати наступні ролі.
 • Новітня освіта
  Запитати наступні ролі.
 • Обладнання та технології харчових виробництв
  Запитати наступні ролі.
 • Обрії друкарства
  Запитати наступні ролі.
 • Опір матеріалів і теорія споруд
  Запитати наступні ролі.
 • Ортопедія, травматологія та протезування
  Запитати наступні ролі.
 • Освіта, наука і культура на Поділлі
  Запитати наступні ролі.
 • Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту
  Запитати наступні ролі.
 • Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності
  Запитати наступні ролі.
 • Основи та Фундаменти / Bases and Foundations
  Запитати наступні ролі.
 • Патологія
  Запитати наступні ролі.
 • Педагогічні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Перинатологія і педіатрія
  Запитати наступні ролі.
 • Питання боротьби зі злочинністю
  Запитати наступні ролі.
 • Питання культурології
  Запитати наступні ролі.
 • Питання літературознавства
  Запитати наступні ролі.
 • Pidvodni tehnologii
  Запитати наступні ролі.
 • Підприємництво та управління розвитком соціально-економічних систем
  Запитати наступні ролі.
 • Повітряна міць України
  Запитати наступні ролі.
 • Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка
  Запитати наступні ролі.
 • Політичні дослідження / Political Studies
  Запитати наступні ролі.
 • Полтавський правовий часопис
  Запитати наступні ролі.
 • Порівняльно-педагогічні студії
  Запитати наступні ролі.
 • Правова держава
  Запитати наступні ролі.
 • Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні
  Запитати наступні ролі.
 • Праці міжнародного геометричного центру
  Запитати наступні ролі.
 • Прикладна геометрія, інженерна графіка та об’єкти інтелектуальної власності
  Запитати наступні ролі.
 • Прикладна геометрія та інженерна графіка
  Запитати наступні ролі.
 • Природничі, математичні науки та освіта в медицині
  Запитати наступні ролі.
 • Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки
  Запитати наступні ролі.
 • Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія Історія
  Запитати наступні ролі.
 • Проблеми гуманітарних наук. Серія Філософія
  Запитати наступні ролі.
 • ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ
  Запитати наступні ролі.
 • Проблеми етномузикології
  Запитати наступні ролі.
 • Проблеми законності
  Запитати наступні ролі.
 • Проблеми і перспективи економіки та управління
  Запитати наступні ролі.
 • Проблеми і перспективи розвитку підприємництва
  Запитати наступні ролі.
 • ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНИХ ІГОР ТА ОДНОБОРСТВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  Запитати наступні ролі.
 • Проблеми машинобудування
  Запитати наступні ролі.
 • Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки
  Запитати наступні ролі.
 • Проблеми підготовки сучасного вчителя
  Запитати наступні ролі.
 • Проблеми семантики слова, речення та тексту
  Запитати наступні ролі.
 • Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія
  Запитати наступні ролі.
 • Проблеми сучасного літературознавства
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології"
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»
  Запитати наступні ролі.
 • Проблеми телекомунікацій
  Запитати наступні ролі.
 • Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу
  Запитати наступні ролі.
 • Матеріали науково-технічної конференції "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта"
  Запитати наступні ролі.
 • Просторовий розвиток
  Запитати наступні ролі.
 • Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти
  Запитати наступні ролі.
 • Процеси механічної обробки в машинобудуванні
  Запитати наступні ролі.
 • Психологічний журнал
  Запитати наступні ролі.
 • Психологія і особистість
  Запитати наступні ролі.
 • Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи
  Запитати наступні ролі.
 • Психологія та психосоціальні інтервенції
  Запитати наступні ролі.
 • Психологія та соціальна робота
  Запитати наступні ролі.
 • Публічне управління та адміністрування
  Запитати наступні ролі.
 • Радіоелектроніка, iнформатика, управління
  Запитати наступні ролі.
 • Радіоелектроніка та інформатика
  Запитати наступні ролі.
 • Радіотехніка
  Запитати наступні ролі.
 • Реєстрація, зберігання і обробка даних
  Запитати наступні ролі.
 • РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
  Запитати наступні ролі.
 • Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації
  Запитати наступні ролі.
 • Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління
  Запитати наступні ролі.
 • Рідне слово в етнокультурному вимірі
  Запитати наступні ролі.
 • Різання та інструменти в технологічних системах
  Запитати наступні ролі.
 • Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки
  Запитати наступні ролі.
 • Селекція і насінництво
  Запитати наступні ролі.
 • Сенсорна електроніка і мікросистемні технології
  Запитати наступні ролі.
 • Серце і судини
  Запитати наступні ролі.
 • Системні дослідження та інформаційні технології
  Запитати наступні ролі.
 • Сімейна Медицина
  Запитати наступні ролі.
 • Сімейна Медицина. Європейські практики
  Запитати наступні ролі.
 • Слобожанський науково-спортивний вісник
  Запитати наступні ролі.
 • Слов'янський збірник
  Запитати наступні ролі.
 • Соціальна робота та соціальна освіта
  Запитати наступні ролі.
 • Соціальна фармація в охороні здоров’я
  Запитати наступні ролі.
 • Соціогуманітарні студії
  Запитати наступні ролі.
 • Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія
  Запитати наступні ролі.
 • Спортивна наука та здоров'я людини
  Запитати наступні ролі.
 • Спортивні ігри
  Запитати наступні ролі.
 • Сторінки історії
  Запитати наступні ролі.
 • Стратегії розвитку бібліотек
  Запитати наступні ролі.
 • Стратегія економічного розвитку України
  Запитати наступні ролі.
 • Судово-медична експертиза
  Запитати наступні ролі.
 • Сучасна гастроентерологія
  Запитати наступні ролі.
 • Сучасна педіатрія
  Запитати наступні ролі.
 • Сучасна педіатрія. Україна
  Запитати наступні ролі.
 • Збірник наукових праць СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО
  Запитати наступні ролі.
 • СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОМИСЛОВОСТІ
  Запитати наступні ролі.
 • Сучасні дослідження з іноземної філології
  Запитати наступні ролі.
 • Сучасні інформаційні системи
  Запитати наступні ролі.
 • Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
  Запитати наступні ролі.
 • Сучасні літературознавчі студії
  Запитати наступні ролі.
 • Сучасні медичні технології
  Запитати наступні ролі.
 • "СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ"
  Запитати наступні ролі.
 • Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування
  Запитати наступні ролі.
 • Сучасні проблеми економіки і підприємництво
  Запитати наступні ролі.
 • Міжнародний науково-технічний журнал "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики"
  Запитати наступні ролі.
 • Сучасні проблеми управління
  Запитати наступні ролі.
 • Схід
  Запитати наступні ролі.
 • Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
  Запитати наступні ролі.
 • Східноєвропейський історичний вісник
  Запитати наступні ролі.
 • Танцювальні студії
  Запитати наступні ролі.
 • Тектоніка і стратиграфія
  Запитати наступні ролі.
 • Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності
  Запитати наступні ролі.
 • Теорія і методика фізичного виховання і спорту
  Запитати наступні ролі.
 • Теорія і практика інтелектуальної власності
  Запитати наступні ролі.
 • Теорія і практика правознавства
  Запитати наступні ролі.
 • Теорія і практика управління соціальними системами
  Запитати наступні ролі.
 • Техніка будівництва
  Запитати наступні ролі.
 • Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України
  Запитати наступні ролі.
 • Технічна естетика і дизайн
  Запитати наступні ролі.
 • Технічна інженерія
  Запитати наступні ролі.
 • Технічні науки та технології
  Запитати наступні ролі.
 • Технічні гази
  Запитати наступні ролі.
 • Technology audit and production reserves
  Запитати наступні ролі.
 • Технологія і техніка друкарства
  Запитати наступні ролі.
 • Торгівля і ринок України
  Запитати наступні ролі.
 • Транспортні системи та технології перевезень
  Запитати наступні ролі.
 • Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція
  Запитати наступні ролі.
 • Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях
  Запитати наступні ролі.
 • Україна. Здоров’я нації
  Запитати наступні ролі.
 • Українознавство
  Запитати наступні ролі.
 • Українська полоністика
  Запитати наступні ролі.
 • Українська професійна освіта=Ukrainian professional education
  Запитати наступні ролі.
 • Українське музикознавство
  Запитати наступні ролі.
 • Український біофармацевтичний журнал
  Запитати наступні ролі.
 • Український журнал будівництва та архітектури
  Запитати наступні ролі.
 • Український журнал дитячої ендокринології
  Запитати наступні ролі.
 • Український журнал дерматології, венерології, косметології
  Запитати наступні ролі.
 • Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук
  Запитати наступні ролі.
 • Український журнал "Здоров'я жінки"
  Запитати наступні ролі.
 • Український журнал природничих наук
  Запитати наступні ролі.
 • Український інформаційний простір
  Запитати наступні ролі.
 • Український метрологічний журнал / Ukrainian Metrological Journal
  Запитати наступні ролі.
 • Український неврологічний журнал
  Запитати наступні ролі.
 • Ukrainian Neurosurgical Journal
  Запитати наступні ролі.
 • Український терапевтичний журнал
  Запитати наступні ролі.
 • Уманська старовина
  Запитати наступні ролі.
 • Управління, економіка та забезпечення якості в фармації
  Запитати наступні ролі.
 • Управління розвитком складних систем
  Запитати наступні ролі.
 • Урологія
  Запитати наступні ролі.
 • Фізика аеродисперсних систем
  Запитати наступні ролі.
 • Наукові конференції Харківської державної академії фізичної культури
  Запитати наступні ролі.
 • Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології
  Запитати наступні ролі.
 • Філологічний вісник
  Запитати наступні ролі.
 • Філологічні науки
  Запитати наступні ролі.
 • Філологічний часопис
  Запитати наступні ролі.
 • Філософія права і загальна теорія права
  Запитати наступні ролі.
 • Філософські обрії
  Запитати наступні ролі.
 • Фінансовий простір
  Запитати наступні ролі.
 • Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
  Запитати наступні ролі.
 • Харчова наука та технологія
  Запитати наступні ролі.
 • Хірургія дитячого віку
  Запитати наступні ролі.
 • Хірургія України
  Запитати наступні ролі.
 • Науковий журнал ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
  Запитати наступні ролі.
 • Холодильна техніка та технологія
  Запитати наступні ролі.
 • Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері
  Запитати наступні ролі.
 • Часопис Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського
  Запитати наступні ролі.
 • Часопис соціально-економічної географії
  Запитати наступні ролі.
 • Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць
  Запитати наступні ролі.
 • Честь і Закон
  Запитати наступні ролі.
 • Чорноморська минувшина
  Запитати наступні ролі.
 • Чорноморський літопис
  Запитати наступні ролі.
 • Шляхи підвищення ефективності будівництва
  Запитати наступні ролі.
 • Advanced Linguistics
  Запитати наступні ролі.
 • ARS LINGUODIDACTICAE
  Запитати наступні ролі.
 • Анали Мечниковського Інституту
  Запитати наступні ролі.
 • Axis Europae
  Запитати наступні ролі.
 • Educational Insights: Theory and Practice
  Запитати наступні ролі.
 • Empirio
  Запитати наступні ролі.
 • General Surgery
  Запитати наступні ролі.
 • Інтермарум: історія, політика, культура
  Запитати наступні ролі.
 • Information and Telecommunication Sciences
  Запитати наступні ролі.
 • Information, Computing and Intelligent systems
  Запитати наступні ролі.
 • Collection "Information Technology and Security"
  Запитати наступні ролі.
 • Innovative Biosystems and Bioengineering
  Запитати наступні ролі.
 • Journal of Native and Alien Plant Studies
  Запитати наступні ролі.
 • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  Запитати наступні ролі.
 • Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal
  Запитати наступні ролі.
 • Mechanics and Advanced Technologies
  Запитати наступні ролі.
 • Одеські астрономічні публікації
  Запитати наступні ролі.
 • Photoelectronics
  Запитати наступні ролі.
 • Plant Varieties Studying and Protection
  Запитати наступні ролі.
 • Proceedings of International Conference on Antenna Theory and Techniques
  Запитати наступні ролі.
 • Public Policy and Accounting
  Запитати наступні ролі.
 • Radioelectronics and Communications Systems
  Запитати наступні ролі.
 • Репродуктивне здоров'я жінки
  Запитати наступні ролі.
 • REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT
  Запитати наступні ролі.
 • ScienceRise
  Запитати наступні ролі.
 • ScienceRise: Biological Science
  Запитати наступні ролі.
 • ScienceRise: Juridical Science
  Запитати наступні ролі.
 • ScienceRise: Medical Science
  Запитати наступні ролі.
 • ScienceRise: Pedagogical Education
  Запитати наступні ролі.
 • ScienceRise: Pharmaceutical Science
  Запитати наступні ролі.
 • Slobozhanskyi herald of science and sport
  Запитати наступні ролі.
 • Social Work and Education
  Запитати наступні ролі.
 • Society and Security
  Запитати наступні ролі.
 • Socio-Cultural Management Journal
  Запитати наступні ролі.
 • Studia politologica Ucraino-Polona
  Запитати наступні ролі.
 • Sustainable Socio-Economic Development Journal
  Запитати наступні ролі.
 • Theoretical and Applied Cybersecurity
  Запитати наступні ролі.
 • Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe
  Запитати наступні ролі.
 • Transfer of innovative technologies
  Запитати наступні ролі.
 • University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings
  Запитати наступні ролі.
 • Visegrad Journal on Human Rights
  Запитати наступні ролі.
Якщо Ви запитуєте в журналі роль рецензента, будь ласка, зазначте свої наукові інтереси.