Національна інноваційна система як об’єкт державної інноваційної політики

Автор(и)

  • Олександр Федірко Кандидат економічних наук, працює на посаді доцента кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана.,

Ключові слова:

національна інноваційна система, інноваційна спроможність, інноваційна політика, державне стимулювання інноваційної діяльності, податкові пільги, податковий кредит, прискорена амортизація, субсидії, дотації, науково-технічна кооперація, рамкові програми

Анотація

У статті здійснено системне дослідження інструментів та механізмів інноваційної політики розвинутих країн (США, Японії, ЄС), класифіковано методи підтримки інноваційної діяльності та засоби підвищення інноваційної спроможності. Розкрито еволюцію науково-технічної політики в інших країнах. Обґрунтовано тенденцію до орієнтації інноваційних політик на формування національних інноваційних систем. Досліджено сутність і компоненти національної інноваційної системи. Проаналізовано тенденції науково-технічної кооперації. Розкрито комплекс наднаціональних інструментів регулювання інноваційної діяльності в ЄС (рамкові програми, ініціатива європейського дослідного простору

Біографія автора

Олександр Федірко, Кандидат економічних наук, працює на посаді доцента кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана.

Федірко Олександр Анатолійович — кандидат економічних наук, автор 18 наукових робіт, працює на посаді доцента кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана. Співавтор і керівник проектів Фундації Сприяння Європейській Інтеграції, пов’язаних з питаннями інтеграційних процесів у Європейському Союзі. До сфери наукових інтересів належать: міжнародна конкурентоспроможність фірм, реґіонів, держав; інноваційна політика та венчур© Олександр Федірко, 2007 не підприємництво; європейська інтеграція; фінансовий, маркетинговий, виробничий, математикостатистичний аналіз і діагностика бізнес-процесів у міжнародному економічному середовищі

Посилання

Андрощук Г. Государственное регулирование передачи техноло- гии в США // Бизнес-информ. — 1997. — № 23-24. — С. 19—20.

Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. — К.: КНЕУ, 2003. — 394 с.

Бунчук М. Национальные инновационные системы: основные по- нятия и приложения. — М.: Аналитический центр по научной и про- мышленной политике, 1999. — www.geocities.com/CollegePark/Lab/ 5590/nis.htm

Длинные волны: НТП и социально-экономическое развитие / Глазьев С. Ю. и др. — Новосибирск: Наука, 1991. — 294 с.

Иванов В. В. Национальные инновационные системы: опыт формирования и перспективы развития // Инновации. — 2002. — № 4. — С. 14—19.

Иванова Н. Финансовые механизмы научно-технической политики (опыт стран Запада) // Проблемы теории и практики управления. — 1997. — № 5. — С. 78—83.

Кутейников А. А. Искусство быть новатором: Мировой опыт рискового бизнеса. — М.: Знание, 1990. — 64 с.

Поручник А. М., Антонюк Л. Л. Венчурний капітал: зарубіж- ний досвід та проблеми становлення в Україні: Монографія. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 76—81.

Фаррел К., Ребелло К., Хоф Р. Рынок венчурного капитала США // Бизнес Уик. — 1996. — № 3. — С. 14—20.

Федірко О. А. Основні тенденції глобалізації інноваційної сфе- ри; Національні інноваційні системи країн високого конкурентного статусу; Інноваційна конкурентоспроможність країн в умовах техно- глобалізму // Управління міжнародною конкурентоспроможніс- тю в умовах глобалізації економічного розвитку. Монографія. — К.: КНЕУ, 2006. — С. 633—651, 678—714.

Чумаченко Б., Лавров К. Стратегическое управление научнотехническим развитием: опыт США // Проблемы теории и практи- ки управления. — 2000. —№ 2. — С. 57—64.

Borras S. The Innovation Policy of the European Union: From Government to Governance. — Cheltenham (UK), Northampton MA (USA), 2003. — 231 p.

Communication from the Commission of the European Commu- nities «Building the ERA of knowledge for growth». COM (2005) 118 final. Brussels, 2005.

Decision No 786/2004/EС Of the European Parliament and of the Council, 21 April 2004. Official Journal L 138/7 of 30.4.2004.

Edquist C. The Systems of Innovation Approach and Innova- tion Policy: An account of the state of the art // Lead paper present- ed at the DRUID Conference under theme F: «National Systems of Innovation, Institutions and Public Policies». — Aalborg, 2001. — 23 p.

Freeman C. The National System of Innovation in Historical Perspective // Cambridge Journal of Economics. — 1995. — № 19 (1), February. — Р. 5—24.

Kobayashi S., Okubo Y. Demand Articulation, a Key Factor in the Reconfiguration of the Present Japanese Science and Techno- logy System. // Science and Public Policy. — 2003. — №1 (Febru- ary). — P. 55—67.

National Innovation Systems. A Comparative Analysis / Ed. R. R. Nelson. — New York: Oxford University Press, 1993. — 560 p.

National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning / Ed. B-Å. Lundvall. — London: Pinter, 1992. — 317 p.

Prasad B. Re-engineering life-cycle management of product to achieve global success in the changing marketplace // Industrial Management & Data Systems. — 1997. — Vol. 97. — Р. 90—98.

Rothwell R., Successful industrial innovation: critical success factor for the 1990s // R&D Management. — 1992. — № 22 (3). — P. 221—239.

Science and Engineering Indicators 2002 / National Science Board. — Arlington, VA: National Science Foundation, 2002 (NSB-02-1). — 1122 p.

The Science and Technology Basic Plan of 2 July 1996 / Govern- ment of Japan. — Tokyo, 1996. — http://www.cao.go.jp/index-e.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті