Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал Людина та довкілля. Проблеми неоекології – періодичне наукове фахове видання України в галузі географічних наук.

Метою журналу є публікація статей та оглядів, які містять оригінальні результати дослідження в області екології, сільського господарства, неоекології та охорони навколишнього середовища; висвітлюються питання вирішення проблем земельної політики, використання земельних ресурсів, рослинництва, агрохімії та охорони ґрунтів, тваринництва, теорії й практики екологічного моніторингу, екології людини, заповідної справи, ГІС-технологій, моделювання стану довкілля, сучасних агротехнологій, оцінки і оптимізації стану навколишнього середов

Журнал має рубрики: "Сучасні географічні та екологічні дослідження довкілля", "Антропогенний вплив на природне середовище", "Моніторинг довкілля", "Інструменти та технології дослідження довкілля", "Заповідна справа","Медико-екологічні дослідження".

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата географічних наук, Наказ МОН України № 747 від 13.07.2015р.

Для науковців і фахівців-екологів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів України та інших стран без будь-яких обмежень

Власний сайт: http://luddovk.univer.kharkov.ua/?q=uk

До розгляду приймаються статті українською та англійською мовами, оформлені згідно з правилами для авторів.

Процес рецензування

1. Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов'язковому подвійному "сліпому" рецензуванню.

2. Подана наукова стаття розглядається відповідальним секретарем на предмет відповідності профілю журналу, вимогам до оформлення  і направляється на рецензування фахівця (доктора  або кандидату наук), що має найбільш близьку до теми наукову спеціалізацію.

3. Рецензування проводиться подвійне «сліпе». Рецензентам (двом) невідомо  автор рецензованої статті, а прізвище рецензентів невідомо автору статті.

4. При наявності в рецензії рекомендацій щодо виправлення чи доопрацювання статті, текст рецензії направляється автору  з пропозицією врахувати їх при підготовці нового варіанту або аргументовано (частково або повністю) їх спростувати.

5. Допрацьована (перероблена) автором стаття повторно направляються на рецензування того ж рецензента, який зробив критичні зауваження.

6. В разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути спрямована на повторне рецензування або на узгодження в редакційну колегію.

7.Редакція залишає за собою право відхилення статей у разі нездатності або небажання автора врахувати побажання редакції.

8. У разі відмови в публікації статті редакція надсилає автору мотивовану відмову.

9. При наявності негативних рецензій на рукопис від двох різних рецензентів або однієї негативної на її доопрацьований варіант стаття відхиляється без розгляду іншими членами редколегії.

10. Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це автора і вказує терміни публікації.

11.Максимальний термін рецензування - між датами надходження рукопису до редакції і винесенням редколегією рішення - становить два місяці.

12.Оригінали рецензій зберігаються в редакції журналу протягом трьох років.

Періодичність публікації

Подані статті після рецензування та редакційного опрацювання додаються до сторінки змісту "поточного" випуску.

Періодичність видання -  2 рази на рік (травень-червень, листопад-грудень).

Статті приймаються , відповідно, до 15 квітня та 15 жовтня.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу http://creativecommons.org/licenses/by/4.0.

Редакційна колегія

Головний редактор: Максименко Надія Василівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри моніторингу довкілля та природокористування навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,  e-mail: nadezdav08@gmail.com     ORCID
Заступник головного редактора: Тітенко Ганна Валеріївна, кандидат географічних наук, доцент, в.о. директора навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, e-mail:titenko555@gmail.com       ORCID
Відповідальний секретар: Гололобова  Олена Олександрівна –  кандидат с.-г. наук, доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В.Н. Каразінаe-mail:ecology.journal@karazin.ua      ORCID
Технічний секретар: Баскакова Людмила Валентинівна, доцент кафедри екології та неоекології навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, e-mail:ecology.journal@karazin.ua
Члени редколегії:
Ачасов Андрій Борисович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, e-mail:remsensing@yandex.ua    ORCID
Василенко Ольга Владимировна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Уманський національний університет садівництва, e-mail:   vsolga05@gmail.com          ORCID
Гриценко Анатолій Володимирович, доктор географічних наук, професор, директор НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», e-mail: directorniiep@gmail.com   ORCID
Клименко Микола Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства , Національний університет водного господарства та природокористування, м. Ровно    e-mail:               ORCID
Коваль Ірина Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,  Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького   e-mail:    ORCID
Крайнюков Олексій Миколайович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; e-mail: alkraynukov@gmail.com    ORCID
Лісняк Анатолій Анатолійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач навчально-наукової лабораторії аналітичних досліджень навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна,
e-mail: anlisnyak@gmail.com         ORCID
Мудрак Олександр Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, природничих та математичних наук, Вінницька академія неперервної освіти     e-mail:            ORCID
Некос Алла Наумівна, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, e-mail: alnekos999@gmail.com    ORCID
Полторецький Сергій Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва імені О. І. Зінченка, Уманський національний університет садівництва        ORCID
Сафранов Тамерлан Абісалович , доктор геолого-минералогічних наук, професор, Одеський державний екологічний університет, e-mail: safranov@ukr.net    ORCID         
Скрильник Євген Володимирович, доктор сільськогосподарських наук,  ННЦ Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського   e-mail:  orgmin@mail.ru     ORCID
Скрильник Юрій Євгенович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії екології лісу, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького   e-mail:         ORCID
Сонько Сергій Петрович, доктор географічних наук, професор, Уманський національний університет садівництва,  
e-mail: sp.sonko@gmail.com  ORCID     researchgate
Уткіна Катерина Богданівна, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, e-mail:   kateutkina@gmail.com  ORCID   SCOPUS ID
Борковський Якуб , доктор наук, професор, Вармінсько-Мазурський університет, м. Ольштин, Польща, e-mail:jakub.borkowski@uwm.edu.pl       ORCID
Коцо Штефан, кандидат наук, Прешивський університет, Словаччина ,  e-mail: stefan.koco@nppc.sk  ORCID
Кіосопоулос Джон, професор, Університет Західної Аттіки,  Афіни, Греція, e-mail:kionas@teiath.gr       SCOPUS ID 
Крівцов Володимир, кандидат наук, Единбургський університет, Великобританія, e-mail: vkrivtso@exseed.ed.ac.uk  ORCID 
Нахтнебель Ханс-Петер, професор університету природних ресурсів та прикладних наук – BOKU, Австрія; e-mail:peter.nachtnebel@boku.ac.at  ORCID    SCOPUS                                  
Торма Станіслав, д-р філософії, Науково-дослідний інститут ґрунтознавства та охорони ґрунтів, регіональний філіал у м. Прешов, Словацька республіка;   e-mail: stanislav.torma@nppc.sk   ORCID    SCOPUS ID
Хусанов Алішер , кандидат технічних наук, Південно-Казахстанський університет імені М. Ауезова, м. Чемкент, Казахстан, e-mail: khusanov75@gmail.com  ORCID  SCOPUS ID 

Історія журналу

Журнал засновано у 1999 році заслуженим діячем науки і техніки України, заслуженим професором Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктором геогр. наук, проф. Некосом Володимиром Юхимовичем