Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 11-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
  • Унікальність статті складає більше 80 % (відповідальний секретар перевіряє статтю на унікальність за допомогою Unicheck service. Якщо унікальність статті складає менше 80 % - стаття не приймається (у відповідності до стандарту ХНАДУ СТВНЗ 85.1-01:2021)).

Керівництво для авторів

Статті публікуються виключно англійською мовою.

До процесу рецензування стаття подається українською мовою! Після рецензування і виправлення помилок, автори перекладають статтю на англійську.

Завантажити шаблон з оформлення (Шаблон_Eng_АТ.doc)
Завантажити вимоги до шаблону з оформлення (Вимоги_до_Шаблону_Укр_АТ.docx)               

Завантажити зразок витягу з засідання кафедри (формат doc)

 

Оплата публікації:
Згідно до наказу ХНАДУ № 69 від 17 травня 2018 р. збірник наукових праць «Автомобільний транспорт» є некомерційним науковим виданням призначеним для вільного доступу. Автори лише компенсують витрати на публікацію статті.
Загальна вартість за виконання верстки, редагування, правки, коректури, роздрукування і розміщення статті у збірнику складає:
   - для усіх авторів 19,37 грн. з ПДВ за 1 стор. формату А4. Сума статті залежить від кількості сторінок плюс сума за ідентифікатор DOI - 51,84 грн. з ПДВ;
  - виключно для авторів – працівників ХНАДУ вартість усієї статті - 19,37 грн. з ПДВ (незалежно від кількості сторінок) плюс сума за ідентифікатор DOI    - 51,84 грн. з ПДВ. Загальна вартість усієї статті для авторів та студентів університету складає 71,21 грн.;
  - вартість публікації статті, що написана студентом одноосібно, повністю компенсується за рахунок коштів університету;
  - стаття, що написана спільно працівником(ами) ХНАДУ і особою(ами), яка(і) не працюють в ХНАДУ   19,37 грн. з ПДВ за 1 стор. формату А4. Сума статті залежить від кількості сторінок плюс сума за ідентифікатор DOI - 51,84 грн. з ПДВ;.
У якості авторського гонорару за друкування статті у збірнику автор(и) отримують один примірник  незалежно від кількості авторів.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.