[1]
Рибак, О. 2019. Емпіричне дослідження взаємозв’язку ціннісних орієнтацій та етнічної ідентичності студентської молоді. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології". 44 (Бер 2019), 278–297. DOI:https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.278-297.