(1)
Тавровецька, Н. І. Емпіричний аналіз змістових характеристик життєвої позиції особистості. ПСП 2018, 345-359.