(1)
Гомольська, Л. П. Особливості персоніфікації як соціально-психологічного механізму функціонування бренду. ПСП 2017.