(1)
Семенів, Н. М. Етнічна меншина як елемент структури міжетнічної взаємодії. ПСП 2017.