(1)
Наконечна, М. Інтерсуб’єктність у психології: до постановки проблеми. ПСП 2016.