(1)
Ногачевська, І. Рецепція проблеми механізмів розуміння студентами-філологами поетичних текстів. ПСП 2016.