(1)
Царькова, О. Особливості формування освітнього простору для дітей з обмеженими можливостями здоров’я. ПСП 2016.