(1)
Івашкевич, Е.; Сімко, Р. Самоактуалізація як чинник формування готовності студентів філологічних спеціальностей до виконання професійної діяльності. ПСП 2019, 120-141.