(1)
Рибак, О. Емпіричне дослідження взаємозв’язку ціннісних орієнтацій та етнічної ідентичності студентської молоді. ПСП 2019, 278-297.