(1)
Примачок, Л. Проблема професійного становлення фахівця в парадигмі раціогуманістичної психології Георгія Балла. ПСП 2019, 318-337.