(1)
Тавровецька, Н. Емпіричне дослідження базисних переконань особистості в контексті подолання життєвих криз. ПСП 2019, 358-380.