(1)
Яворська-Вєтрова, І. Самоставлення та самоактуалізація студентської молоді у контексті самодетермінації: аналіз емпіричного дослідження. ПСП 2019, 451-474.