(1)
Івашкевич, Е. Психологічні особливості розуміння комунікативної поведінки людей з англомовних країн. ПСП 2021, 33-53.