Гомольська, Л. П. (2017). Особливості персоніфікації як соціально-психологічного механізму функціонування бренду. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p