Наконечна, М. (2016). Інтерсуб’єктність у психології: до постановки проблеми. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p