Івашкевич, Е., & Сімко, Р. (2019). Самоактуалізація як чинник формування готовності студентів філологічних спеціальностей до виконання професійної діяльності. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (44), 120–141. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.120-141