Рибак, О. (2019). Емпіричне дослідження взаємозв’язку ціннісних орієнтацій та етнічної ідентичності студентської молоді. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (44), 278–297. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.278-297