Примачок, Л. (2019). Проблема професійного становлення фахівця в парадигмі раціогуманістичної психології Георгія Балла. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (45), 318–337. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.318-337