Тавровецька, Н. (2019). Емпіричне дослідження базисних переконань особистості в контексті подолання життєвих криз. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (45), 358–380. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.358-380