Яворська-Вєтрова, І. (2019). Самоставлення та самоактуалізація студентської молоді у контексті самодетермінації: аналіз емпіричного дослідження. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (45), 451–474. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.451-474