Шевченко, Н. (2021). Емпіричне дослідження мотивації самоосвіти студентів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (53), 306–329. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-53.306-329