Гомольська, Л. П. 2017. «Особливості персоніфікації як соціально-психологічного механізму функціонування бренду». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", вип. 37 (Квітень). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p.