Яворська-Вєтрова, Ірина. 2019. «Самоставлення та самоактуалізація студентської молоді у контексті самодетермінації: аналіз емпіричного дослідження». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", вип. 45 (Травень):451-74. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.451-474.