Гомольська, Л. П. (2017) «Особливості персоніфікації як соціально-психологічного механізму функціонування бренду», Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). doi: 10.32626/2227-6246.2017-37.%p.