Наконечна, М. (2016) «Інтерсуб’єктність у психології: до постановки проблеми», Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). doi: 10.32626/2227-6246.2016-34.%p.